Iduna Group

Financial Information

Press Releases

PDF 18th June 2014 - Issue of SEK 400m floating rate Notes
PDF 11th August 2014 - Listing of SEK 400m floating rate Notes on Nasdaq OMX Stockholm
PDF 11 august 2014 Notering av SEK 400m floating rate Notes på NASDAQ OMX Stockholm
PDF 11 juni 2015 - Förvärv av Lyxxa i Helsingborg AB
PDF 21 juni 2016 - Golden Heights expanderar i Finland och skapar nya arbetsplatser
PDF 23 februari 2017 - Golden Heights AB (publ) Bokslutsrapport för kalender 2016
PDF 6 december 2018 - Golden Heights lämnar meddelande om att SEB har fått i
PDF 18 januari 2019 - Pressmeddelande från Golden Heights AB (publ)
PDF 18 februari 2019 - Golden Heights har beslutat att uppta obligationslan om MSEK 400 i syfte
PDF 18th February 2019 - Golden Heights has resolved to issue a 400 million SEK Bond for purposes
PDF 20th February 2019 - Call Notice
PDF 20 februari 2019 - Golden Heights frivilliga förtidsinlösen av utestående obligationslån 20..
PDF 20th February 2019 - Golden Heights voluntary redemption of its outstanding bond 2014_2019
PDF 26 april 2019 - Golden Heights noterar obligationslån på Nasdaq Stockholm och offentligg...
PDF 26th April 2019 - Golden Heights AB publ applies for listing of bond loans on Nasdaq Stock...
PDF 3 maj 2019 - Golden Heights AB publ publicerar årsredovisning för 2018
PDF 3 May 2019 - Golden Heights AB publ publishes annual report 2018
PDF 31 March 2020 Partial redemption of Golden Heights Aktiebolag
PDF 31 mars 2020 Partiell återbetalning av Golden Heights Aktiebolag
PDF 27 April 2020 - Golden Heights Aktiebolag (publ) delays the publication
PDF 27 april 2020 - Golden Heights Aktiebolag (publ) senarelägger publicering
PDF 29 april 2021 - Golden Heights Aktiebolag (publ) senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2020
PDF 23 november 2021 - Golden Heights frivilliga förtidsinlösen av utestående obligationslån 2019-2022
PDF 23 November 2021 - Golden Heights voluntary redemption of its outstanding bond 2019-2022
PDF 23 November 2021 - Call Notice
PDF 2 december 2021 - Golden Heights har beslutat att uppta ett nytt seniort säkerställt obligationslån
PDF 2 December 2021 - Golden Heights has resolved to issue a new senior secured bond
PDF 14 december 2021 - Golden Heights tillkännagivande att finansineringsvillkoret är uppfyllt
PDF 14 December 2021 - Golden Heights announcement of satisfaction of financing condition
PDF 9 februari 2022 - Golden Heights noterar obligationslån på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt
PDF 9 februari 2022 - Golden Heights AB publ applies for listing of bond loans on Nasdaq Stockholm
PDF 28 april 2022 - Golden Heights Aktiebolag (publ) senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2021
PDF 28 April 2022 - Golden Heights Aktiebolag (publ) delays the publication of the Annual Report for the financial year 2021
PDF 14 juni 2022 - Golden Heights Aktiebolag (publ) - dotterbolags förvärv av obligationer
PDF 14 June 2022 - Golden Heights Aktiebolag (publ) – purchase of notes by subsidiary
PDF 28 april 2023 - Golden Heights senarelägger publicering av årsredovisning 2022
PDF 28 April 2023 - Golden Heights AB publ delays publication of the annual report 2022
PDF 9 juni 2023 - Pressmeddelande - VD Madeléne Wingård lämnar Golden Heights Aktiebolag (publ)
PDF 9 June 2023 - Press release - Managing Director Madeléne Wingård leaves Golden Heights Aktiebolag (publ)
PDF 14 september 2023 - Pressmeddelande - ny VD Golden Heights Aktiebolag (publ)
PDF 14 September 2023 - Press release - New Managing Director Golden Heights Aktiebolag (publ)