Iduna Group

Integritetspolicy

Inledning
Iduna AB värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Iduna AB driver guldsmedskedjorna "Albrekts Guld", "Hallbergs Guld" och "Guldfynd" och ansvarar för all hantering kring dina uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den uppdateras vid behov så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida.

Denna integritetspolicygäller endast för onlinetjänster och för medlemsklubbarna Albrekts Guld, Hallbergs Guld och Guldfynd. För respektive klubb gäller utöver denna integritetspolicy även separata medlemsvillkor.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Iduna AB (org.nr. 556060-9058) är franchisegivare samt äger egna butiker under varumärkena "Guldfynd", "Albrekts Guld" samt "Hallbergs Guld", nedan kallat "Iduna". Iduna har en gemensam IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker och allt hanteras centralt av Idunas personal.

Var lagras uppgifterna?
De uppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas och lagras inom Europa . Vi kan komma att överföra uppgifter till tredje part i enlighet med vad vi skriver under "Vem har tillgång till dina uppgifter" för att vi skall fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi lämnar däremot inte ut några uppgifter till tredje part om inte detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet.

Vilka personuppgifter används?
Vi samlar in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss; namn, adress, personnummer, mobilnummer, e-post samt information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon). Vi samlar även in information kring dina köp, köpta varor, pris, datum och butik/webb , returer och eventuell kontakt med kundtjänst samt om du deltar i ett evenemang, tävling eller liknande.

Vi lagrar även uppgifter som du lämnar i samband med försäljning av guld, verkstads- och försäkringsärenden.

Till vad används uppgifterna?
Nedan är en lista över hur vi använder dina uppgifter, du kan även hitta mer information kring specifik hantering:

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig eller så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig. Se separat vilka villkor för ändamål och lagringstid som gäller våra medlemsklubbar (Albrekts Guld, Hallbergs Guld och Guldfynd). Lagringstiden för samtliga köp i butik, och/eller via vår e-handel lagras i enlighet med bokföringslagen.

Guldfynds klubbregler
Albrekts Gulds klubbregler
Hallbergs Gulds klubbregler

Betalning
Som kund kan du betala din beställning via Klarna AB ("Klarna"), org.nr. 556737-0431, genom Klarna och de alternativ som där erbjuds: fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.

Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Betaltjänst utan vid behov, beroende av vilket betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig. När du är identifierad får du information från Klarna vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan variera från tid till annan.

Fakturorna skickas ut via e-post i samband med att ordern skickas från respektive koncepts e-handel. Fakturan gäller som kvitto på din order och i paketet skickas följesedel. Det fungerar som köpebevis (kvitto) tillsammans betald faktura.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Betaltjänst godkänner du Idunas köpvillkor, denna integritetspolicy samt Klarna betaltjänsts användarvillkor och Klarnas användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår i Klarnas användarvillkor, se följande länk: Klarnas villkor.

För mer information om Klarna Betaltjänst, använd följande kontaktuppgifter: telefon 08-120 120 10, info@klarna.se eller på Klarnas hemsida, klarna.se. Vid kontakt med Klarna använd kundnummer och personnummer.

Analysverktyg
Iduna AB använder endast Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. T.ex. till leverantörer för att hantera transport av dina beställda varor, analys av dina beställningar m.m. hos oss, samt för tryck, distribution av våra e-post, sms och postala utskick. Vi hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter via godkänd leverantör av folkbokföringsuppgifter. Vi använder oss endast av din folkbokförda adress.

Kund-/medlemsklubb
När du är medlem i någon av våra klubbar så gäller särskilda villkor för hur vi kommunicerar med dig och hur länge vi lagrar uppgifterna. Vänligen se de villkor som gäller för varje klubb.

Laglig grund: Fullgöra vår del av avtalet i medlemskapet i klubbarna, t.ex. räkna fram bonus.

E-handel
När du handlar via vår e-handel och inte är medlem i någon av våra kundklubbar, så kommer vi att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter till dig. Det innebär att vi kommer att använda ditt mobilnummer och din e-postadress för att kommunicera leveranstider m.m. Vi kommer även att skicka dig ett "Tack för ordern" e-postmeddelande och erbjuda dig möjligheten att vara med i någon av våra klubbar och där ta del av de förmåner detta ger. Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt i e-postmeddelandet eller kontakta vår kundtjänst. Hör vi inget från dig kommer vi automatiskt sluta skicka erbjudanden och information till dig inom tre månader från det att du har fått din order.

Laglig grund: Fullgöra vår del i köpeavtalet samt berättigat intresse.

Reparationer/Verkstad
Vid gravyr, reparation eller annan anledning som gör att vi tar emot dina smycken, lagrar vi dina uppgifter under 36 månader vilken är garantitiden för utfört arbete. Därefter kommer vi att makulera information om du inte är klubbmedlem.

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter mot dig. För att kunna ge garanti behöver vi ha historiken om smycket för att kunna kontrollera att det är inom ramen för vår garantitid på 3 år.

Köp av guld
Vi hanterar följande uppgifter om dig vid köp av ditt guld: namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det gör vi för att vi skall kunna skicka eventuellt tillgodokvitto och för annan kontakt i samband med försäljningen. Vi sparar uppgifterna i 10 år för att ha dem tillgängliga vid ett eventuellt polisärende. Därefter kommer vi att makulera informationen om du inte är klubbmedlem.

Laglig grund: Fullgöra våra skyldigheter gentemot dig samt Rättslig grund, då vi måste spara uppgifterna i 10 år utifall rättsrådande myndighet önskar se uppgifterna.

"Mina sidor"
Mina sidor är kopplade till ditt medlemskap i någon av våra klubbar. Här finns uppgifter om namn, folkbokföringsadress, personnummer, dina samtycken till kommunikationskanal, digitala kvitton. "Mina sidor" är aktiv så länge du är aktiv i klubben men har du varit inaktiv i mer än 36 månader kommer vi att stänga ned din sida och alla uppgifter kring köp m.m. kommer att gå förlorade.

Laglig grund: Fullgöra vår del av avtalet i medlemskapet i klubbarna, t.ex. för att du skall kunna se dina köp.

Försäkring
Vi samarbetar med Solid försäkringar www.solidab.se för att du skall kunna försäkra dina smycken. När vi skickar dina uppgifter till dem blir du automatiskt kund där och deras villkor gäller. Läs mer här.

Laglig grund: För att vi och Solid skall kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter.

Du kan även höra av dig till oss om du anser att Iduna AB, eller våra medlemsklubbar, har hanterat dina uppgifter på felaktigt sätt eller i strid med tillämplig lagstiftning eller om du vill rätta eller radera den information vi har om dig. Detta gör du till dso@iduna.se eller genom att ta kontakt med vår kundtjänst, se nedan.

Du kan återkalla eller ändra de samtycken du har gett till oss, antingen via de utskick du får, "Mina sidor" eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Rätten till radering
Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer dock inte behandla dina uppgifter tills vi kan radera dem.

NIX-register
Skulle du inte vilja att vi kontaktar dig framöver så kan du välja att bli rensad från möjlighet att få utskick av oss i de fall vi köper adressuppgifter från externa offentliga register. Önskar du däremot att aldrig mer få information från oss behöver vi lagra ditt personnummer i ett s.k. NIX-register hos oss. Detta register används endast som exkluderingsregister och kommer aldrig att hanteras för annat ändamål. Vi kommer att lagra ditt personnummer i NIX-registret till dess du själv meddelar oss att du vill ha kommunikation från oss.

Laglig grund: Fullgöra vår skyldighet att inte kommunicera med dig samt intresseavvägning.

Rätten till begränsning
Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Det kan till exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi beslutar att vi inte längre kommer behålla dina uppgifter för de ändamål som vi har fastställt men du vill att vi lagrar dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär i så fall att vi inte kan radera dina uppgifter förrän du säger att vi kan göra det.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Iduna AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal. Samtliga transaktioner som genomförs på vår hemsida krypteras med SSL (Secure Socket Layer).

När vi kommunicerar med försäkringsbolag eller leverantör som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi alltid att kommunikationen är säker. Vi anlitar inga leverantörer eller samarbetspartners som inte följer gällande dataskyddslagstiftning.

Cookies
En cookie är data som skickas från våra webbplatser och lagras lokalt i din webbläsare medan du besöker våra hemsidor. När du besöker samma sidor igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om dina tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t.ex. innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som har besökts. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/

När du besöker www.guldfynd.se, www.hallbergsguld.se, www.albrektsguld.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. Notera att om du inte godkänner cookies, så har du inte längre möjlighet att handla i våra webbshoppar.

Obligatoriska-/Funktionscookies
Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.

Cookies från tredje part
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Kamerabevakning
För att garantera säkerheten och förebygga brott så bevakar vi våra butiker med hjälp av elektronisk utrustning och kameror. Det innebär att om du besöker våra butiker kan du komma att filmas av sådan utrustning. Vi använder sådana bilder för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare miljö för dig som besökare, för våra anställda samt för att skydda vår egendom. Tillgången till bilderna är begränsad till behörig personal. Vi har skyltar där du informeras om att området är kamera bevakat, vi har också nödvändiga tillstånd för bevakningen och bilderna raderas från våra servers i enlighet med vad som föreskrivs i tillstånden.

Länkar till andra sidor
På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor. Dessa omfattas inte av denna policy. Iduna tar inget ansvar för dessa hemsidors integritetspolicy. Dessa länkar är endast avsedda att underlätta för dig. Iduna tar inte ansvarar för något innehåll som finns på eller tillhandahålls via sådana tredje parters webbplatser. Vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte materialet på tredje parters webbplatser och vi garanterar inget beträffande innehåll, korrekthet eller legitimitet hos material på sådana tredje parters webbplatser. Om du använder tredje parters länkade webbplatser från den här webbplatsen gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser omfattas av användarvillkoren för respektive webbplats, inbegripet respektive webbplats sekretesspolicy.

Sociala medier
Iduna tar inte ansvara för Facebooks, Instagrams och Pinterests hantering av personuppgifter utan Iduna hänvisar till respektive kontos integritets policy.

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://www.facebook.com/business/news/updating-our-product-terms
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Plugin
För att du skall vara trygg och känna dig säker gör vi löpande kontroller via Trygg E-handel. De hanterar inga personuppgifter om dig.

https://www.tryggehandel.se/trygg-e-handel/om-trygg-e-handel/

Kontakt
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dso@iduna.se . När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se , som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Iduna AB - Organisationsnummer: 556060-9058
Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld
Härdgatan 35
432 84 Varberg
Telefon: 0340-595 400
E-post: dso@iduna.se

Ändringar i integritetspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Senast uppdaterad: 2018-09-20